فهم و درک پایه‌ای از اصول طراحی داخلی، به شما کمک می‌نماید که در زمان برنامه‌ریزی، از فضای خود بیشتر استفاده نمایید. این مبحث اصول طراحی عمومی می‌باشد و به طراحی کابینت محدود نمی‌شود. مولفه‌های طراحی خانه شامل کابینت، اثاثیه، رنگ‌ها، کاشی‌ها، کف سازی، آیتم‌های دکوراتیو و اینکه آن‌ها چگونه کار می‌نمایند تا با یکدیگر یک خانه‌ی زیبا و با عملکرد بالا را فراهم سازند.

تعادل دیداری

تعادل، مهمترین اصل در طراحی داخلی است که به تناسب دیداری در طراحی اتاق ارجاع داده می‌شود. یک اتاق با تعادل خو،ب حسی از آرامش و امنیت را انتقال می‌دهد. این امر از طریق قرار دادن متناسب المان‌ها مطابق با وزن تصویری‌شان بدست می‌آید. وزن تصویری یک المان در توانایی کشیدن توجه به خود است و با توجه به فرم، رنگ و بافت آن مشخص می‌شود.

سایه‌های تاریک‌تر، رنگ‌های روشن‌تر و بافت‌های محکمتر منجر به وزن سنگین‌تر می‌شود. در مقایسه، سایه‌های روشن‌تر و بافت‌هایی با سطوح انعکاسی به المان‌ها وزن تصویری کمتری می‌دهد. برای نگهداری تعادل، سعی نمایید المان‌ها را به صورت مساوی در سراسر اتاق پخش نمایید. تعادل رسمی اغلب به ایجاد تصاویر متقارن از مرکز اتاق ارجاع داده می‌شود. در مقابل یک تعادل غیر رسمی از المان‌های مختلف با وزن تصویری یکسان استفاده می‌نماید که احساس گرم تر و راحتی بیشتری می‌دهد.

تاکید

تاکید از طریق نقاط تمرکز بیان می‌شود. موضوعاتی که توجه شما را به محض وارد شدن به اتاق جلب می‌نماید. به عنوان مثال نقطه تمرکز در آشپزخانه می‌تواند سینک، منطقه پخت و پز، جزیره‌ی میانی، بوفه یا بار و یا یک کار هنری قرار داده شده در کابینت‌های با درب شیشه ای باشد. موضوعات دیگر اتاق می‌بایستی به مشخص شدن نقطه تمرکز کمک نمایند. در ضمن شما می‌توانید تاکیدهایی از طریق روشن نمودن نقطه تمرکز دلخواه ایجاد کنید.

تناسب و مقیاس

تناسب و مقیاس، میزان ارتباط بین موضوعات در یک اتاق را تعریف می‌نماید. تناسب به اندازه‌ی بخشی از یک موضوع در زمانی که با موضوع دیگر مقایسه می‌شود ارجاع داده می‌شود. مقیاس یک موضوع، می‌بایستی بسیار بزرگ یا بسیار کوچک برای اتاق نباشد تا از انعکاس اطراف جلوگیری کند. به طور مثال در کابینت آشپزخانه، کابینت‌های یک جزیره باید متناسب با اندازه‌ی فضا و بقیه المان‌ها طراحی شود.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.