طراحی فضا

شما می‌خواهید که کمترین سرمایه‌گذاری و حداکثر استفاده را از فضای خانه در عملیات بازسازی داشته باشید. بنابراین آگاهی از المان‌های طراحی داخلی مفید خواهد بود.

به این آگاهی به عنوان اساس بازسازی خود فکر نمایید.

راهنماهای بازسازی

اطلاعات زیر را مورد بررسی قرار دهید تا بدانید که چگونه به بهترین شکل با فضای خانه‌ی خود کار نمایید. به یاد داشته باشید اصول و المان های طراحی داخلی قانون نیست و سبک زندگی و ترجیحات شما، محرک اصلی برای رسیدن به یک طرح دلخواه است. اما شاید نیاز داشته باشید که به جهت بهره‌وری و زیبایی‌شناسی روی راهنماهای تست شده حساب باز نمایید