کلیه‌ی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ اعم از تمام کابینت‌ها و متعلقات، لولاها، کشوها و سیستم‌های سخت افزاری، دکور و مبلمان اداری به مدت ۲ سال دارای ضمانت کیفیت می‌باشد.

این گارانتی برای تعمیر یا جایگزینی قسمت‌های معیوب با صلاحدید کمانه محدودیت دارد.

چوب‌های طبیعی از نظر بافت، رنگ و پوشش متنوع‌‌اند و تغییرات ایجاد شده ناشی از عمر این چوب‌ها در این گارانتی در نظر گرفته نمی‌شود. برای مثال اتصالات چوبی امکان دارد به مرور زمان در اطراف محدوده‌ی اتصال دچار ترک‌های ریز قابل مشاهده شود و یا رنگ کابینت‌ها می‌تواند به مرور زمان تیره‌تر یا روشن‌تر بشود.

نور خورشید، دود، رطوبت، نظافت و شرایط محیطی دیگری نیز می‌توانند وضعیت اصلی را تغییر دهند. این تغییرات به عنوان شرایط طبیعی مواد در ارتباط با محیط در نظر گرفته می‌شود.

گارانتی شامل عیوبی که به علت به‌کارگیری، ذخیره‌‌سازی، مونتاژ و دمونتاژ نادرست توسط افرادی غیر از نمایندگان شرکت کمانه ایجاد شده و نیز تغییرات ایجاد شده به علت آیتم‌هایی از قبیل رطوبت که می‌تواند موجب باد کردن قطعات شود، نمی‌گردد.