ابتدا با یک طراح مشورت نمایید

مشورت با یک طراح می‌تواند شما را از سردرگمی نجات دهد و به شما کمک نماید تا چشم‌انداز بهتری از پروژه داشته باشید تا آنچه را در ذهن دارید به واقعیت تبدیل نمایید.

 

طراحی آشپزخانه بیشتر از یک طرح کابینت است

فضای آشپزخانه شما می‌بایستی به نحوی موثر به کار گرفته شود و دکوراسیون آن شخصیت شما را نمایش دهد. آشپزخانه می‌بایست با اطراف ترکیب شود و کارایی لازم را داشته باشد و همچنین شما آن را دوست داشته باشید. طراحان به دلیل آشنایی با المان‌ها، می‌توانند به شما برای رسیدن به نتیجه‌ی دلخواه کمک نمایند.

توجه به راحتی در طراحی

در طراحی یک فضای کار، باید به راهروهای تردد دقت شود. یک سیستم صحیح، تمام ایستگاه‌های کاری را در یک دسترسی ساده، جهت آشپزی نگه می‌دارد ضمن آنکه فضای کافی بین ایستگاه‌ها ایجاد می‌کند تا از ازدحام و شلوغی جلوگیری شود. این طراحی همچنین باید به مخفی ماندن ترددهای غیر آشپزی کمک نماید.

قبل از تصمیم‌گیری حتما منابع مختلف در اینترنت را بررسی نمایید. در بخش دسترسی به منابع می‌توانید اطلاعات نسبتا جامعی برای چگونگی اجرای پروژه خود بدست بیاورید.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.