فضاسازی آشپزخانه

 

آشپزخانه یکی از مهمترین اتاق‌های خانه است. آشپزخانه می‌تواند محل جمع شدن و مرکز فرماندهی خانه شود، فضایی که قلب خانه‌‌ی شما را می‌سازد. بنابراین زمانی که بازسازی آشپزخانه مد نظر قرار می‌گیرد، عملکرد و نقشه‌ی آن، نیازها، شخصیت و سبک زندگی شما را انعکاس می‌دهد. برای انجام این هدف، فضای آشپزخانه‌ی شما می‌بایستی به نحوی موثر به کار گرفته شود و دکوراسیون آن شخصیت شما را نمایش دهد.

همانند لباس و مبلمان، انواع سبک‌ها و طراحی‌های مختلفِ آشپزخانه برای انتخاب وجود دارد و تنها دو چیز است که در تصمیم‌گیری شما تاثیر دارد، احساس و نگاه شخصیِ خود شما و خانه‌ی شما.

از آنجا که بازسازی آشپزخانه، هزینه‌بر است شما نمی‌توانید به صورت آزاد و بی پروا آنرا طراحی نمایید. چرا که آشپزخانه می‌بایست با محیط اطراف ترکیب شود و کارایی لازم را داشته باشد. البته در نهایت تصمیم نهایی با شما خواهد بود ولازم است که آنچه را که اجرا می‌شود دوست داشته باشید، چرا که شما با آشپزخانه‌‌ی خود چندین سال زندگی خواهید نمود.

 

مطالعه بخش‌های زیر می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری در طرح آشپزخانه کمک نماید.